KATEGORIE KONKURSOWE:

Autorów zapraszamy do nadsyłania zdjęć w czterech kategoriach tematycznych:

​I, Życie studenckie

Życie studenckie od środka, czyli wszystko to, czym interesują się studenci, jak spędzają wolny czas, realizują swoje pasje. W dwóch słowach: nauka i zabawa.

II. Architektura

Architektura – budynki UJ, w których historia jest wciąż żywa, jak i te, w których dopiero się tworzy, pomosty między przeszłością a teraźniejszością.

III. Impresje

Chwile, momenty, fotograficzne impresje na temat uczelni i akademickiej społeczności.

IV. „Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”

Hasło kategorii zapowiada Rok Kopernikański (2023) przpadający w 550. rocznicę urodzin i 480. rocznicę śmierci Mikołaja Kopernika. To propozycja przyjrzenia się za pomocą obiektywów dziedzictwu wybintego astronoma, twórcy teorii heliocentrycznej i autora poświęconego jej dzieła "O Obrotach sfer niebieskich".

V. Wideo

Tym razem wychodzimy poza ramy kliszy fotograficznej i pokazujemy życie UJ w krótkich materiałach wideo! 60 sekund żeby pokazać najlepszą polską uczelnię? Do dzieła! 

 

W każdej z kategorii Jury składające się z profesjonalnych fotografów oraz teoretyków fotografii wybierze zdjęcie zwycięskie oraz przyzna jedno wyróżnienie. Spośród wszystkich nadesłanych zdjęć JM Rektor UJ, prof. Jacek Popiel wytypuje jedno, którego autorowi przyzna Nagrodę Specjalną. Podobnie będzie w przypadku filmów wideo.