NAGRODY


Nagrodami w konkursie "Camera Jagellonica" są vouchery pieniężne do wykorzystania w sklepie fotograficznym. Zostaną one przyznane w następujących kategoriach: 


1. Nagroda Główna i Wyróżnienie  w kategorii „Życie studenckie”;

2. Nagroda Główna i Wyróżnienie w kategorii „Architektura”;

3. Nagroda Główna i Wyróżnienie w kategorii „Była sobie ziemia”;

4. Nagroda Główna i Wyróżnienie w kategorii „Impresje”;

5. Nagroda Specjalna, przyznawana przez rektora UJ, prof. Jacka Popiela, spośród wszystkich nadesłanych zdjęć;

6. Nagroda Specjalna, przyznawana przez rektora UJ, prof. Jacka Popiela, spośród wszystkich nadesłanych materiałów wideo;

7. Nagroda specjalna "Cafe Nauki", przyznana przez redakcję portalu www.nauka.uj.edu.pl;

8. Nagroda Specjalna redakcji "Alma Mater" w postaci publikacji wybranego zdjęcia na okładce magazynu "Alma Mater".